Formandens beretning

Grundejerforeningen SVENSTRUPDAL

 

Formandens beretning til generalforsamlingen 9. juni 2019.

 

Jeg vil hermed byde velkommen til den ordinære generalforsamling 2019.

Vi er tilbage i vante rammer på vendepladsen på Stranddalen.

 

Jeg vil starte med at nævne de nye medlemmer i vores forening, og jeg håber, at I kort vil sige jeres navne og sommerhusadresse. Tanken med det er, at de ”gamle medlemmer” tager godt imod jer, når vi mødes på stranden, og at vi ikke går forbi hinanden.

De nye er:

Lene og Jacob Harbo Kastrup i 2019

Emil Kolind i 2018

Kira Nipgaard og Mattias Troelstrup i 2018

Mette S. Vestergaard og Morten Weile i 2018

 

Vi har desværre mistet et gammelt medlem Anita Valborg Larsen. Hun var med til at bygge denne forening op, helt fra starten. Vi holder et minuts stilhed.  Æret være hendes minde. Tak.

 

Året har været ret så blæsende, og det ses tydeligt på vores strand. Bølgerne har flyttet rundt på sten og grus, og fødderne til vores bro har været dybt begravet i sten.  Vi fik hjælp af en maskine til at frigrave dem, men vi fik desværre skadet 2 fødder under det arbejde.

Bestyrelsen har derfor talt om nødvendigheden af vedligeholdelsesarbejde, opretning og galvanisering af alle 5 fødder, når vi har taget broen op til vinter. Udgiften deles mellem Udmarken og os.

 

Vi har haft et godt år, og drænet og vejene er stadig i god stand. Vi har indgået en aftale med LEIF DRECHER om pasning af stier på strandengen, våddragter og andet grej, som tilhører foreningen.

 

Jeg skal erindre om, at hver enkelt grundejer har pligt til at holde græsset slået langs veje og stier ud for deres matrikel. Jeg vil gøre opmærksom på, at det gælder også i højde og bredde på bevoksning, med henvisning til hegnsloven.

 

Vores fælles arbejdsdage har været godt besøgt af både gamle og nye medlemmer. Det er en god måde at lære hinanden at kende. Broopsætningen gik også godt, med hjælp fra UDMARKEN og spejderne.Leif havde i forvejen byttet rundt på de skadede brofødder, således at de opståede skader ikke fik indflydelse på resultatet.

 

Trappen, som står i UDMARKENS område, skal ligeledes renoveres: trin, vanger, fastgørelse og understøtning skal forbedres. Renoveringen styres af UDMARKEN, og de holder os orienteret om arbejdet. Her er vi med til at dække udgifterne.

 

Til slut vil jeg sige tak for et godt samarbejde i vores bestyrelse. Vi har uddelegeret ansvarsområderne, og det fungerer til foreningens bedste. Jeg vil hermed afslutte formandens beretning.

 

Med venlig hilsen.

Formanden.   Kurt Hansen.