Oprettelse af bådlaug

Bådlauget blev startet ret uformelt, hvor enkelte interesserede samledes nede ved bådpladsen og diskuterede, hvorledes man kunne få lavet et nyt ophalerspil, idet der kun var gamle rester af et tidligere spil. En af initiativtagerne blev koordinator på projektet og dermed formand for lauget. Der har aldrig været valgt nogen bestyrelse. Det ville næsten være, at lave for meget bureaukrati ud af en beskeden sag. Grundejerforeningen Udmarken, hvis areal bådpladsen tilhører, var dog interesseret i at få en vis indflydelse på projektet og især den løbende “drift”. Derfor stillede man herfra nogle betingelser og regler, som blev nedfældet i et papir. Disse regler sammen med de regler den tidligere formand for bådlauget havde udfærdiget i et andet papirer, har jeg nu sammenskrevet i et nyt papir, som jeg sender dig vedhæftet.  

Da den tidligere formand solgte sit sommerhus og flyttede fra området, tilbød jeg efter en del tid at blive ny formand for ca 1 år siden. Jeg har afholdt 1 møde omkring 1. april 2018, hvor vi diskuterede, hvordan vi skulle komme videre med at få et bedre ophalerspil, end det nuværende, som blev etableret i foråret 2017. Vi har endnu ikke fundet den rigtige løsning.

For øjeblikket er der 11 medlemmer/husstande af bådlauget.